Publications

1 September 2017 – Normaal beheer van een privévermogen: Hof van Cassatie zet puntjes op de i!, Vermogensplanning in de Praktijk 2017, nr. 3, 34-38.

15 August 2017 – note under Antwerp, 13 January 2017 (life insurance annuity and exemption method), De Fiscale Koerier 2017, nr. 13, 761-763.

15 June 2017 – Holdingactiviteiten en vaste inrichting: een betwistbaar standpunt van de Franse Conseil d’Etat?, TFR 2017, nr. 524, 510-514.

17 December 2016 – Geolokalisatie in een fiscale context , TFR 2016, nr. 512, 971.

20 October 2016 – Note under Luik, 13 April 2016 (dual nationality of a French civil servant), De Fiscale Koerier 2016, no. 16, 831-837.

18 July 2016 – Belgium – Courts Hold That Notional Interest Deduction Does Not Require Substance, International Transfer Pricing Journal, 2016 (Volume 23), No. 4.

23 June 2016 – Belgium – Reporting Rules on Payments to Tax Havens Deemed Constitutional, International Transfer Pricing Journal 2016 (Volume 23), No. 4.

10 April 2016 – Note under Constitutional Court, 21 January 2016 (payments to tax havens), De Fiscale Koerier 2016, no. 4, 504-508.

13 November 2015 – Russia – The Russian Permanent Establishment: A Trap for Foreign Distributors?, European Taxation 2015 (Volume 55), No. 12, 554-565.

1 October 2015 – De Russische vaste inrichting: Valkuil voor buitenlandse distributeurs, TFR 2015, nr. 487, 726-739.

9 May 2015 – Note under Cassation, 9 January 2015 (sportsmen), De Fiscale Koerier 2015, no. 5, 538-541.

1 September 2014 – De gewestelijke personenbelasting, TFR 2014, nr. 465, 581-607.

5 August 2014 – Belgium – Interest and Royalties Directive (2003/49): Court of Appeal Denies Withholding Tax Refund on Interest Due to Lack of Attestation at Time of Payment, European Taxation 2014 (Volume 54), No. 9, 404-407.

4 November 2002 – Article 15 Belgian-Luxembourg double tax convention: sourcing of remuneration from international truck driving”, Tax Notes International 2002, 4 November 2002.

7 October 2002 – Review of International Tax Arbitration: Towards Better Taxpayer Protection”, Tax Notes International 2002, 7 October 2002.

1 September 2002 – Is Subject Identity required under article 23 OECD Model Tax Convention, in Freistellungs- und Anrechnungsmethode in den Doppelbesteuerungsabkommen, (eds.) P. Sutter and Ch. Wimpissinger, Schriftreihe zum Internationalen Steuerrecht, Vol. 24, 2002, p. 181-198.

15 January 2000 – Forfaitaire grondslagen inzake artikel 26 WIB verworpen (note under Antwerp, June 29, 1999), Tijdschrift voor Fiscaal recht 2000, 27-30.

1 April 1999 – Offensieve administratieve richtlijnen inzake verrekenprijzen, Vennootschapsrecht & Fiscaliteit 1999 IV, 269-280.

1 October 1998 – Tax system concerning the continuing payment of salaries to Belgian Cross-Border workers in the event of sickness”, Expat News 1998, no. 10, 14-15.

1 March 1998 – Tax consultancy fees, Expat News 1998, no. 3, 12-14.

1 August 1997 – Het fiscaal statuut van de uitvoerende kunstenaar en zijn naburige rechten, in Media Gids, Mediarecht, Algemeen, Afl. 8, 1997, 25-54.

1 May 1997 – Het BTW-statuut van de universiteiten, TORB 1996-1997, 291-311.

12 December 1996 – Is inzake overeenkomsten tot overdracht van loon een “origineel” gelijk te stellen met een “exemplaar”, R.W. 1996-97, 717-719.

1 November 1995 – De werking van de Wet van 14 juli 1991 in de tijd; schadebedingen en overgangsrecht”, R.W. 1995-96, 850-856.