Publications

1 April 2020 – Inhoudingen op bezoldigingen toegekend door verbonden buitenlandse ondernemingen: een “babels imbroglio”?, TFR 2020, nr. 580, p. 327-340.

21 December 2018 –  Vereisen de begrippen ‘toekenning’ of ‘betaalbaarstelling’ (voor toepassing van de roerende voorheffing) meer dan een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend?”, TFR 2018, p. 1083-1085.

15 October 2018 – Kan bij de bepaling van het fiscaal resultaat van een optiegever – die de ontvangen optieprijs in een resultatenrekening op een overlopende rekening heeft geboekt – het financieel risico dat aan het toekennen van niet-genoteerde aandelenopties is verbonden, worden gewaardeerd (lees: gelijkstellen) rekening houdend met de forfaitaire waardering die voorzien is in de aandelenoptiewet van 26 maart 1999?, Fisc.Koer. 2018, afl. 15, 1130-1131.

29 September 2018 – Is vereist dat de werkgever van een piloot ook de exploitant is van het vliegtuig waarin zijn werkzaamheden worden verricht opdat de toewijzingsregel inzake inkomsten uit niet-zefstandige arbeid aan boord van een schip of een luchtvaartuig van toepassing is?, Fisc.Koer. 2018, afl. 14, 1106-1107.

16 August 2018 – Hoe moet het vrijgesteld gedeelte van de inkomsten van een beroepswielrenner die zowel in België als in het buitenland actief is, worden berekend? Moet de belastingplichtige voor wat betreft het loon, waarvan de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt, rekening houdend met de tekst van de artikelen 17 en 23, § 1, subparagraaf a van het Verdrag, aantonen dat het inkomen in Nederland effectief werd belast?, Fisc.Koer. 2018, afl. 6, 916-919.
13 December 2017 – Verzet het vrij verkeer van kapitaal zich tegen het belasten van een buitenlands verhuurd onroerend goed op basis van de werkelijke huurinkomsten, terwijl, onroerende goederen die in België zijn gelegen, worden belast op basis van een lager (kadastraal) inkomen? Op welke wijze moet de vrijstellingsmethode worden berekend: moet de aanrekening van de belastingvrije som en de andere verminderingen plaatsvinden vóór- of nadat de aanrekening van de vermindering voor vrijgestelde buitenlandse inkomsten wordt toegepast?, Fisc.Koer. 2017, afl. 18, 886-889.

1 September 2017 – Normaal beheer van een privévermogen: Hof van Cassatie zet puntjes op de i!, Vermogensplanning in de Praktijk 2017, nr. 3, 34-38.

15 August 2017 – note under Antwerp, 13 January 2017 (life insurance annuity and exemption method), De Fiscale Koerier 2017, nr. 13, 761-763.

15 June 2017 – Holdingactiviteiten en vaste inrichting: een betwistbaar standpunt van de Franse Conseil d’Etat?, TFR 2017, nr. 524, 510-514.

17 December 2016 – Geolokalisatie in een fiscale context , TFR 2016, nr. 512, 971.

20 October 2016 – Note under Luik, 13 April 2016 (dual nationality of a French civil servant), De Fiscale Koerier 2016, no. 16, 831-837.

18 July 2016 – Belgium – Courts Hold That Notional Interest Deduction Does Not Require Substance, International Transfer Pricing Journal, 2016 (Volume 23), No. 4.

23 June 2016 – Belgium – Reporting Rules on Payments to Tax Havens Deemed Constitutional, International Transfer Pricing Journal 2016 (Volume 23), No. 4.

10 April 2016 – Note under Constitutional Court, 21 January 2016 (payments to tax havens), De Fiscale Koerier 2016, no. 4, 504-508.

13 November 2015 – Russia – The Russian Permanent Establishment: A Trap for Foreign Distributors?, European Taxation 2015 (Volume 55), No. 12, 554-565.

1 October 2015 – De Russische vaste inrichting: Valkuil voor buitenlandse distributeurs, TFR 2015, nr. 487, 726-739.

9 May 2015 – Note under Cassation, 9 January 2015 (sportsmen), De Fiscale Koerier 2015, no. 5, 538-541.

1 September 2014 – De gewestelijke personenbelasting, TFR 2014, nr. 465, 581-607.

5 August 2014 – Belgium – Interest and Royalties Directive (2003/49): Court of Appeal Denies Withholding Tax Refund on Interest Due to Lack of Attestation at Time of Payment, European Taxation 2014 (Volume 54), No. 9, 404-407.

1 February 2004 – Belasting op Luxemburgse onderhoudsuitkering verminderd tot de helft, TFR 2004, nr. 253, p. 42-45.

4 November 2002 – Article 15 Belgian-Luxembourg double tax convention: sourcing of remuneration from international truck driving”, Tax Notes International 2002, 4 November 2002.

7 October 2002 – Review of International Tax Arbitration: Towards Better Taxpayer Protection”, Tax Notes International 2002, 7 October 2002.

1 September 2002 – Is Subject Identity required under article 23 OECD Model Tax Convention, in Freistellungs- und Anrechnungsmethode in den Doppelbesteuerungsabkommen, (eds.) P. Sutter and Ch. Wimpissinger, Schriftreihe zum Internationalen Steuerrecht, Vol. 24, 2002, p. 181-198.

15 January 2000 – Forfaitaire grondslagen inzake artikel 26 WIB verworpen (note under Antwerp, June 29, 1999), Tijdschrift voor Fiscaal recht 2000, 27-30.

1 April 1999 – Offensieve administratieve richtlijnen inzake verrekenprijzen, Vennootschapsrecht & Fiscaliteit 1999 IV, 269-280.

1 October 1998 – Tax system concerning the continuing payment of salaries to Belgian Cross-Border workers in the event of sickness”, Expat News 1998, no. 10, 14-15.

1 March 1998 – Tax consultancy fees, Expat News 1998, no. 3, 12-14.

1 August 1997 – Het fiscaal statuut van de uitvoerende kunstenaar en zijn naburige rechten, in Media Gids, Mediarecht, Algemeen, Afl. 8, 1997, 25-54.

1 May 1997 – Het BTW-statuut van de universiteiten, TORB 1996-1997, 291-311.

12 December 1996 – Is inzake overeenkomsten tot overdracht van loon een “origineel” gelijk te stellen met een “exemplaar”, R.W. 1996-97, 717-719.

1 November 1995 – De werking van de Wet van 14 juli 1991 in de tijd; schadebedingen en overgangsrecht”, R.W. 1995-96, 850-856.